Banner

Тогтвортой хөгжил

Буцах

 

Байгаль, нийгэм, компанийн засаглал

Нийгэм болон байгаль орчиндоо ээлтэй бизнес эрхэлж, тогтвортой хөгжлийн зарчмыг тууштай баримтлан, компанийн дотоод эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлж, илүү сайн сайхан ирээдүйг бий болгохын төлөө ажиллаж байна.
 

Сав, баглаа боодлын менежмент

Бид бүх борлуулсан ундааны саваа 2030 он гэхэд дахин боловсруулах зорилт тавин, хуванцар сав дахин боловсруулах “ТМЛ” үйлдвэрийг ашиглалтад оруулаад байна...
 

Бүтээгдэхүүний тогтвортой үйлдвэрлэл

Олон төрлийн ундааны сахарын агууламжийг багасгаж, жижиг болон том савлагаатай 160 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд санал болгож байна...
 

Усны менежмент

Бидний бизнесийн онцлогоос хамааран байгаль орчинд ээлтэй, нийгмийн өмнө хариуцлагатай байх шаардлагын үүднээс Кока-Кола компани усыг хамгаалах хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлж эхэлсэн...
 

Уур амьсгалын хамгаалалт

Бид энергийн хэмнэлтийг бий болгож, хүлэмжийн хийг бууруулах тал дээр бусдыг үлгэрлэн хамгийн үр өгөөжтэй, дахин сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан ажиллаж байна.
 

Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал

Бидний бизнесийн онцлогоос хамааран байгаль орчинд ээлтэй, нийгмийн өмнө хариуцлагатай байх шаардлагын үүднээс Кока-Кола компани усыг хамгаалах хөтөлбөрүүдээ хэрэгжүүлж эхэлсэн...